RECLAME
Prospectus downloaden

Beleg in MKB-obligaties.

Ontvang nu 5% tot 6,5% couponrente op jaarbasis*.

 • Uw couponrente wordt per kwartaal uitgekeerd
 • Gespreid beleggen in circa 8 te verwerven, winstgevende MKB-ondernemingen
 • Het fonds koopt de MKB-ondernemingen zonder bankfinanciering aan
 • Looptijd obligaties 2 - 8 jaar
 • Inschrijven mogelijk vanaf € 20.000

*De hoogte van de couponrente is afhankelijk van de MKB-obligatie waarin u deelneemt en exclusief emissiekosten. Het fonds bestaat uit Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV en haar 100% dochter, Nederlandse Participatiemaatschappij IV BV.

NPM_whitepaper 1
Vraag kosteloos het prospectus aan
Binnen 2 dagen verstuurd!

*De hoogte van de couponrente is afhankelijk van de MKB-obligatie waarin u deelneemt en exclusief emissiekosten. Het fonds bestaat uit Nederlandse MKB Participatiemaatschappij IV BV en haar 100% dochter, Nederlandse Participatiemaatschappij IV BV.

Lees meer

Kenmerken MKB-obligaties

Geen bankfinanciering op fondsniveau

De MKB-ondernemingen maken wel gebruik van werkkapitaalfinanciering.
iconmonstr-flip-chart-2

Gespreide MKB-portefeuille

Het fonds beoogt gespreid in 8 ondernemingen te participeren. Stuk voor stuk winstgevende Nederlandse MKB-ondernemingen.

Circa 25% solvabiliteit

Het fonds start met circa 25% solvabiliteit, Dit kan op niveau van de deelnemingen anders zijn.

De vier klassen MKB Obligaties

Het geprognosticeerd totaalrendement is per klasse MKB-obligatie vastgesteld, zo weet u wat u van de MKB-obligaties gedurende de looptijd mag verwachten.

MKB-obligatie klasse A

Deelname vanaf € 20.000

Geprognosticeerd totaalrendement op jaarbasis 6%

 • Nominale waarde € 5.000
 • Minimale afname 4 obligaties

MKB-obligatie klasse B

Deelname vanaf € 50.000

Geprognosticeerd totaalrendement op jaarbasis 6,5%

 • Nominale waarde € 25.000
 • Minimale afname 2 obligaties

MKB-obligatie klasse C

Deelname vanaf € 100.000

Geprognosticeerd totaalrendement op jaarbasis 7,25%

 • Nominale waarde € 100.000
 • Minimale afname 1 obligatie

MKB-obligatie klasse D

Deelname vanaf € 250.000

Geprognosticeerd totaalrendement op jaarbasis 7,75%

 • Nominale waarde € 250.000
 • Minimale afname 1 obligatie

*Het geprognosticeerd totaalrendement bestaat uit de couponrente en rentetoeslag, exclusief de (2%) emissiekosten. De couponrente wordt per kwartaal achteraf uitgekeerd. De rentetoeslag wordt bij aflossing uitgekeerd. De eerste 35 inschrijvers (ongeacht de klasse MKB-obligatie) zijn vrijgesteld van emissiekosten.

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus getoetst en goedgekeurd op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie. Dit mag echter niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden MKB-obligaties.

Betrouwbare partners

Preqin

NMP voert een datadriven management. Preqin is onze onafhankelijke datapartner op basis waarvan onze fondsen o.a. diverse waarderingsvraagstukken beantwoorden.

S&P

Naast een behouden financieringstructuur ondersteunt Nederlandse MKB Participatiemaatschappij op actieve en menselijke wijze haar MKB-ondernemingen. NMP beschikt over ruim 3.500.000 datapunten, waarmee de prestaties van de MKB-portefeuilles worden vergeleken. Hiervoor werken wij samen met marktleider S&P.

Logo-Principles-for-Responsible-Investment_696x392

NMP integreert ESG-factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance in haar beleggingsprocessen. Het Fonds heeft zich gecommitteerd aan de PRI (Priciples for Resonsible Investments) richtlijn en is tevens Signatory.

Recent gerealiseerde participaties

De sectorfocus van het fonds ligt vooral op IT, digital marketing, e-commerce, groothandel food en groothandel (non food & omnichannel). De onderstaande ondernemingen maken geen deel uit van de huidige aanbieding maar geven een indruk van de portefeuille van de initiatiefnemer.

Visual Mesa

Groothandel omnichannel

Mesa Products International B.V. is een ervaren internationaal handelshuis, dat een grote diversiteit aan consumentenartikelen op huishoudelijk gebied op de markt brengt. Mesa is al ruim 30 jaar actief in de import en export van de meest innovatieve consumentenartikelen. De producten van Mesa vinden gemakkelijk hun weg naar de consument via gerenommeerde retailers, Direct Response Television, postorderbedrijven en het internet.
Visual Sellvation

Digital-marketing

Sellvation marketing B.V. levert software en diensten voor data-driven marketing en marketing automation. Het bedrijf heeft zich in haar 19-jarige bestaan ontwikkeld tot een onmisbare schakel in de marketingstrategie van bekende winkelketens in Nederland. Sellvation marketing vertaalt ‘Big Data’ naar relevante, gepersonaliseerde content voor webshops, apps, handhelds, e-mailings en landingpages.
Visual Voucher Vandaag

Groothandel omnichannel

VoucherCompany B.V. biedt sinds 2012, via vouchervandaag.nl, consumentengoederen middels een eigen website en een mobiele applicatie (iOS en Android) aan. Door haar sterke concept, inkoopnetwerk en uitmuntende marketingmachine is VoucherCompany een leidende online aanbieder van kwalitatieve consumentenproducten.

Risico's

Investeren in MKB-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling en MKB oligaties noemen wij als voorbeelden:

 • Tegenvallende uitkering door deelnemingen
 • Financieringsrisico op het niveau van deelnemingen
 • Later dan verwachte liquidatie van illiquide bezittingen
 • De couponrente kan worden opgeschort
 • De MKB-obligaties kunnen vervroegd worden afgelost
 • De MKB-obligaties zijn beperkt verhandelbaar

Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen. Potentiële beleggers dienen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, het prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de MKB-obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Prospectus downloaden

Heeft u nog vragen?

Ik ben Jort Koopmans, manager bij NMP. Ik help u graag in een persoonlijk gesprek.

Plan uw afspraak in

Heeft u nog vragen?

Ik ben Jort Koopmans, manager bij NMP. Ik help u graag in een persoonlijk gesprek.

Plan uw afspraak in
Wij maken op deze website gebruik van Cookies. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.
Meer informatie Ik ga akkoord