Investeren in NMP-obligaties. Totaalrendement 6% tot 7,75% op jaarbasis*.

 • Looptijd NMP-obligaties, 3-8 jaar.
 • Deelname is mogelijk vanaf € 20.000,-.
 • Uw couponrente wordt per kwartaal uitgekeerd.
 • Investeerders kunnen via NMP-obligaties, investeren in een gespreide portefeuille van circa 10 winstgevende MKB-bedrijven.
 • Het fonds focust op MKB-ondernemingen in groeiende en non cyclische sectoren.

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus getoetst en goedgekeurd op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie. Dit mag echter niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden NMP-obligaties.

*De hoogte van het totaalrendement is afhankelijk van de klasse NMP-obligatie, waarin u deelneemt en exclusief emissiekosten. Het totaalrendement omvat de couponrente, die per kwartaal wordt uitbetaald, en een rentetoeslag, die bij de aflossing van de obligaties (of het vervroegde aflossingsdeel) wordt uitgekeerd, uiterlijk aan het einde van de looptijd.

magazine (3)

Vraag kosteloos het prospectus aan.

Binnen twee werkdagen verstuurd

De Autoriteiten Financiële Markten (AFM) heeft het prospectus getoetst en goedgekeurd op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie. Dit mag echter niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden NMP-obligaties.

*De hoogte van het totaalrendement is afhankelijk van de klasse NMP-obligatie, waarin u deelneemt en exclusief emissiekosten. Het totaalrendement omvat de couponrente, die per kwartaal wordt uitbetaald, en een rentetoeslag, die bij de aflossing van de obligaties (of het vervroegde aflossingsdeel) wordt uitgekeerd, uiterlijk aan het einde van de looptijd.

De vier klassen NMP-obligaties

Het totaalrendement  is per klasse NMP-obligatie verschillend. Zie hieronder de verschillende klasse NMP-obligaties. 

NMP-obligatie klasse A

Deelname vanaf € 20.000

6% Totaalrendement op jaarbasis*

 • Couponrente 5% op jaarbasis.
 • Rentetoeslag 1% op jaarbasis.

NMP-obligatie klasse B

Deelname vanaf € 50.000

6,5% Totaalrendement op jaarbasis*

 • Couponrente 5,5% op jaarbasis.
 • Rentetoeslag 1% op jaarbasis.

NMP-obligatie klasse C

Deelname vanaf € 100.000

7,25% Totaalrendement op jaarbasis*

 • Couponrente 6% op jaarbasis.
 • Rentetoeslag 1,25% op jaarbasis.

NMP-obligatie klasse D

Deelname vanaf € 250.000

7,75% Totaalrendement op jaarbasis*

 • Couponrente 6,5% op jaarbasis.
 • Rentetoeslag 1,25% op jaarbasis.

* De hoogte van het totaalrendement is afhankelijk van de klasse NMP-obligatie, waarin u deelneemt en exclusief emissiekosten. Het totaalrendement omvat de couponrente, die per kwartaal wordt uitbetaald, en een rentetoeslag, die bij de aflossing van de obligaties (of het vervroegde aflossingsdeel) wordt uitgekeerd, uiterlijk aan het einde van de looptijd.

 

Kenmerken NMP-obligaties

1
Het fonds financiert haar transacties zonder bank

De MKB-ondernemingen kunnen wel gebruik maken van werkkapitaalfinanciering, ter financiering van hun groei en hiervoor een gebruikelijk onderpand afgeven.

2
Gespreide MKB-portefeuille

Het fonds beoogt gespreid in 10 ondernemingen te participeren. Stuk voor stuk winstgevende Nederlandse MKB-ondernemingen.

3
Circa 25% solvabiliteit

Het fonds start met circa 25% solvabiliteit, Dit kan op niveau van de deelnemingen anders zijn.

Risico's

Investeren in NMP-obligaties brengt materiele risico’s met zich mee. Ten aanzien van de uitgevende instelling en NMP-obligaties noemen wij als voorbeelden:

 • Tegenvallende uitkering door deelnemingen;
 • Financieringsrisico op het niveau van deelnemingen;
 • Later dan verwachte liquidatie van illiquide bezittingen;
 • De couponrente kan worden opgeschort;
 • De NMP-obligaties kunnen vervroegd worden afgelost;
 • De NMP-obligaties zijn beperkt verhandelbaar. 

Verwezenlijking van deze en andere risico’s kan ertoe leiden dat wij uw rente en/of aflossing aan het einde van de looptijd niet geheel kunnen terugbetalen. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het prospectus, deze kunt u hier vrij downloaden

Al meer dan 15 transacties door de initiatiefnemer

NMP (3)

Over Nederlandse MKB Participatiemaatschappij

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij (NMP), opgericht in 2016, heeft een duidelijke sectorfocus op bedrijven in de IT, e-commerce, digital marketing en groothandel (zowel food als non-food).

Bij NMP ligt de investeringsfocus op het ondersteunen van opvolgingstrajecten bij (familie)bedrijven en het uitvoeren van een Buy and Build-strategie ten behoeve van onze portfolio-ondernemingen.

Beleggers kunnen investeren in Nederlandse MKB-bedrijven via NMP-obligaties en hiermee een aantrekkelijk totaal rendement realiseren vanaf 6% tot 7,75% op jaarbasis. Dit rendement is opgebouwd uit de couponrente en rentetoeslag. 

Meer informatie over...

Fondsstrategie

Een kernonderdeel van de fondsstrategie is de Buy and Build aanpak. Hierbij worden potentiële groeimogelijkheden binnen de ondernemingen geïnventariseerd, waarna er gerichte acquisities op complementaire MKB-ondernemingen worden gerealiseerd. Deze strategie kan leiden tot verhoogde schaalvoordelen, sterkere marktposities en versnelde waardecreatie voor onze portfolio-ondernemingen en onze investeerders.

Het fonds:

• Heeft een sectorfocus op IT, digital marketing, E-commerce, groothandel food en groothandel non-food (omnichannel). Het bestuur van het fonds heeft met betrekking tot voorgenoemde sectoren de afgelopen 7 jaar ervaring opgedaan.

• Ondersteunt MKB-ondernemingen waar nodig. Daarnaast koopt het fonds de MKB-ondernemingen zonder bankfinanciering aan. Dit geeft de MKB-ondernemingen meer ruimte om te investeren in groei en innovatie. De MKB-ondernemingen waarin het fonds kan participeren maken mogelijk wel gebruik van bancaire werkkapitaalfinanciering.

Meer informatie over...
IMGL3091_optimized
IMGL3759_optimized

Heeft u nog vragen?

Mijn naam is Jort Koopmans, accountmanager bij NMP. Ik help u graag verder in een persoonlijk gesprek.

Plan uw afspraak in

Heeft u nog vragen?

Mijn naam is Jort Koopmans, accountmanager bij NMP. Ik help u graag verder in een persoonlijk gesprek.

Plan uw afspraak in

Bezoekadres

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij
Jachthavenweg 124
1081 KJ AMSTERDAM

Postadres

Nederlandse MKB Participatiemaatschappij
Jachthavenweg 124
1081 KJ AMSTERDAM

Contact

T +31 (0)20 213 8700
M info@mkbpartmij.nl

Beheerder

Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V.
Jachthavenweg 124
1081 KJ AMSTERDAM

Kamer van Koophandel nummer 67287786. NMP Management is een handelsnaam van Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V.

Nederlandse Participatiemaatschappij Beheer B.V. valt onder het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66 Wft ('light' beheerder).